Pravila in pogoji uporabe spletne strani Vizitka.com

Datum revizije: september 2018

Dobrodošli na spletni strani Vizitka.com. Prosimo, preberite naslednja osnovna pravila za uporabo spletne strani Vizitka.com.

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Vizitka.com so bili pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov elektronskega poslovanja.

Z dostopom do te spletne strani potrjujete in se strinjate s pravili, pogoji in pravilnikom o zasebnosti, navedenimi nižje, ki so prav tako vsebovani na tej spletni strani tudi na drugi način, zlasti prek povezav (v nadaljnjem besedilu »Sporazum«). Če ne sprejemate danega Sporazuma, nimate pravice do dostopa na to spletno stran. Prav tako priznavate in se strinjate, da imamo pravico kadar koli spremeniti ta Sporazum; vse spremembe tega Sporazuma vstopijo v veljavo takoj po naši objavi le-tega na naši spletni strani; v zvezi s tem potrjujete, da boste pri vsakem dostopu do te spletne strani preverili ta Sporazum, da boste seznanjeni z vsemi spremembami tega Sporazuma in izkazali soglašanje z njimi. Prav tako priznavate in se strinjate, da je ta Sporazum veljaven izključno za to spletno stran in naše spletne dejavnosti, razen če se ne dogovorimo drugače. Ta Sporazum se uporablja izključno pri naši spletni strani in naši spletni dejavnosti in ni veljaven pri nobeni od naših dejavnosti brez povezave.

Potrjujete in se strinjate, da so vsi materiali, vključno z vsebino spletne strani, programsko opremo, informacijami, izdelki in storitvami, ki jo vsebuje ali ponuja ta spletna stran (v nadaljevanju »Materiali«), zaščiteni z ustreznimi predpisi in zakonodajo v zvezi z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, storitveno znamko, patentom in drugimi lastninskimi pravicami. Če ni drugače izrecno določeno s tem Sporazumom, je vsakršna uporaba Materialov strogo prepovedana, brez predhodnega pisnega dovoljenja našega podjetja in / ali imetnika (imetnikov) ustrezne pravice. Nimate pravice odtujiti, ponujati licenzirane uporabe, spreminjati, tiskati, kopirati, reproducirati, nalagati, prenašati preko komunikacijskih kanalov, distribuirati, javno prikazovati, javno reproducirati, objavljati, urejati, prilagajati, sestavljati ali ustvarjati izpeljank iz katerekoli vsebine (vključno z okvirjanjem ali sistematičnim pridobivanjem informacij za ustvarjanje zbirk, kompilacij, podatkovnih baz ali map). Prav tako je brez našega predhodnega pisnega dovoljenja strogo prepovedana uporaba kakršnih koli programov za pregledovanje internetnih virov (razen javno dostopnih programov za brskanje po internetnih virih), iskalnikov, programske opreme, programov pajkanja, robotskih programov, avatarjev, agentov, orodij ter drugih naprav in mehanizmov iskanja ali navigacije na spletnem mestu. Ne glede na višje navedeno, imate pravico, da prenesete in natisnete eno kopijo gradiva izključno za vašo osebno nekomercialno uporabo, pod pogojem, da upoštevate vsa obvestila o avtorskih pravicah in druge lastniške pravice.

Potrjujete in se strinjate, da imamo mi pravico po lastni presoji kadarkoli brez predhodnega obvestila ali po njem, v celoti ali delno začasno prekiniti ali prepovedati vam ali komu drugemu dostop do spletne strani ali kakršnih koli drugih Materialov; spremeniti ali preklicati kateri koli vidik ali funkcijo spletnega mesta ali katerega koli Materiala (vključno s prenehanjem delovanja celotne spletne strani); in da si brez omejevanja katere koli druge določbe tega Sporazuma pridržujemo pravico, da ukrepamo tako, kot smatramo za primerno v zvezi s spletno stranjo, gradivi in ​​danim Sporazumom. Prav tako se strinjate, da, če izrecno ne navedemo drugače, vse na tej spletni strani objavljene povezave do drugih spletnih strani ne predstavljajo nikakršnih zagotovil v zvezi s temi spletnimi stranmi ali komunikacijo med nami in lastniki teh spletnih strani; mi ne izvajamo nadzora nad temi spletnimi stranmi in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli materiale, vsebovane na teh spletnih straneh (vključno z vsebinami spletnih strani, podatki, programsko opremo, informacijami, produkcijo in storitvami), ki so razmeščeni na takih spletnih straneh ali ki so posredovani prek njih, prav tako za legitimnost, spodobnost, zakonitost, spoštovanje avtorskih pravic, natančnost in kateri koli drug vidik v zvezi s takšnimi spletnimi stranmi.

1. Naročanje v spletni trgovini

Spletna stran spletne tiskarne Vizitka.com zagotavlja strankam široko izbiro tiskarskih storitev. V spletni tiskarni Vizitka.com lahko postane stranka vsaka poslovno sposobna fizična ali pravna oseba, ki je naročila tiskarski izdelki z oddajo naročila preko spletne strani in s tem sklenila prodajno pogodbo tiskarskih izdelkov (storitev) s spletnim tiskom Vizitka.com:

Da bi se izognili težavam pred naročanjem tiskanih izdelkov je priporočljivo, da preberete referenčne materiale in natančno preučite podatke na spletnih straneh izdelka. Za oddajo naročila mora naročnik izpolniti elektronski obrazec, do katerega lahko dostopate s strani določenega izdelka. Po potrditvi obrazca bo sporočilo prek interneta poslano v obdelavo .

Pri oddaji naročila ima naročnik pravico uporabiti šabloni, ki so na voljo na spletni strani, jih urejati v spletnem oblikovalcu in uporabljati elemente osebnega oblikovanja. Poleg tega lahko naročnik prenese že pripravljene makete na spletno stran ali naroči oblikovanje tiskarskih izdelkov.

Odgovornost za vsebino besedila in grafično komponento tiskanih izdelkov nosi naročnik, ki je te informacije posredoval pri naročanju.

Vedno lahko preverite podatke o stanju vašega naročila v vašem »osebnem računu«.

Od trenutka registracije vašega naročila preko spletne strani Vizitka.com in prejema potrdila o naročilu na vaš e-poštni naslov začne veljati prodajna pogodba (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) tiskarskih izdelkov (storitev) med vami in spletno tiskarno Vizitka.com se začne veljati. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji naročila fiksne in obvezujoči za obe strani.

Pogodba velja, dokler stranke v celoti ne izpolnijo svojih obveznosti. Do izteka veljavnosti Pogodbe lahko ta Pogodba prenehata z medsebojnim soglasjem strank do dejanske dobave izdelka ali vračilom denarja. Pogodbenici imata pravico enostransko odpovedati to Pogodbo, če ena od strank ne izpolnjuje pogojev te Pogodbe in v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja.

2. Informacije o podjetju

LIDERA d.o.o., s sedežem v:
Zaprta ulica, 3b
6310 Izola
Slovenija
TRR SI56 1010 0005 7553 781
BAKOSI2X
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Davčna številka: 97024961
Matična številka: 6271448000 (v nadaljnjem besedilu: LIDERA).

3. Cena

V postopku dajanja naročila uporabnik izbere parametre izdelka. Cena izdelka je sestavljena iz nabora teh parametrov in opciji.

Znesek izračuna za kalkulator stroškov vseh postavk naročila in cene dostave je končna cena naročila uporabnika. Ob naročilu je cena naročila fiksna in se ne spremeni v treh delovnih dneh, dodeljenih uporabniku za plačilo naročila.

4. Dostava in strošek dostave

Med postopkom naročanja uporabnik izbere način dostave naročila. Stroški pošiljanja so odvisni od izbranega načina dostave.

Stroški pošiljanja so dodani v ceno naročenih izdelkov, ki predstavlja skupne stroške dostave naročila.

5. Način plačila

Trenutno je na voljo le ena plačilna metoda: na transakcijski račun operaterja Vizitka.com, podjetija Lidera d.o.o.

V ta namen se predračun pošlje na e-poštni naslov naročnika, navedenega v naročilu. Kupec vnaprej plača z bančnim nakazilom v skladu s podatki, navedenimi v predračunu. Nalog se šteje za plačan šele, ko so sredstva prejeta na transakcijski račun podjetija Lidera d.o.o.

6. Informacije o postopku za vložitev pritožbe pri podjetju

Če vaši poligrafski izdelki (storitve) iz kakršnih koli razlogov ne ustrezajo vašemu naročilu ali če imate kakršna koli vprašanja ali pritožbe glede izdelkov (storitev), izpolnite spletni obrazec za vložitev pritožbe na naši spletni strani najkasneje v 5-ih delovnih dneh po prejemu tiskarskih izdelkov (storitev).

Strinjate se, da ne boste vlagali terjatev in da odvežete odgovornosti naše podjetje, hčerinske družbe, podružnice, naše pooblaščence, cesionarje, dajalce licenc ter dobavitelje, skupaj z ustreznimi uradniki, direktorji, zaposlenimi in svetovalci, v zvezi z vsemi brez izjeme terjatvami, zahtevami za odškodnino, poškodbe ali finančne obveznosti, tožbe, stroški in odhodki (vključno z utemeljenimi stroški za pravne storitve), povezanih z vašo uporabo, zlorabo ali nezmožnostjo uporabe te spletne strani ali katerega koli materiala ali kakršno koli kršitvijo tega Sporazuma, katerih koli zakonov in zakonskih aktov, ali kakršnih koli kršitev pravic tretjih oseb. Hkrati si pridržujemo izključno pravico do zaščite in nadzora nad vsemi vprašanji, povezanimi z zgoraj navedenimi okoliščinami; vi pa se zavezujete, da nam nudite polno podporo v zvezi s takšno zaščito.

7. Informacije o odgovornosti

Potrjujete in se strinjate, da uporabljate to spletno stran in razmeščeno gradivo na lastno odgovornost in da je ta spletna stran in ter gradivo na voljo pod pogoji, ki veljajo v času vaše uporabe spletne strani, da ne zagotavljamo jamstev v zvezi s to spletno stranjo in gradivom, ki jih spletna stran vsebuje; da ne nudimo nobenih zagotovil in izjav v zvezi s točnostjo, zanesljivostjo, pravilnostjo, primernostjo, pravočasnostjo, kontinuiteto dela, varnostjo, odsotnostjo napak na tej spletni strani in v gradivih (vključno z odsotnostjo virusov, škodljive programske opreme , trojancev, drugih škodljivih programskih kodov in drugih nevarnih komponent). Razen jurisdikcij, ki ne dovoljujejo izključitve ali omejitve določenih jamstev, je odgovornost naše družbe, in prav tako naših hčerinskih družb, podružnic, dajalcev licence in dobaviteljev, omejena v vseh primerih, ki jih dopušča zakon.

Potrjujete in se strinjate, da pri nobenih pogojih naša družba in / ali naše hčerinske družbe, podružnice, dajalci licenc in / ali dobavitelji ne nosijo nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno ali drugo izgubo, ki je posledica uporabe, zlorabe ali nezmožnosti uporabe te spletne strani ali kakršnih koli materialov (ki izhajajo iz pogodbe, odškodnine, malomarnosti, brezpogojne odgovornosti ali zaradi kakršnega koli drugega razloga, tudi v primeru, če je naše podjetje in / ali naše hčerinske družbe, podružnice, dajalci licence in / ali dobavitelji bili seznanjeni z možnostjo izgube). Če ste nezadovoljeni ali zahtevate kakršno koli odškodnino v zvezi s katerim koli delom te strani ali katerim koli materialom ali s tem Sporazumom, vam je na voljo edino in izključno pravno sredstvo, in sicer prenehanje uporabe te strani in vseh gradiv. Razen jurisdikcij, ki ne dovoljujejo omejitve odgovornosti za neposredne in posredne izgube, je odgovornost našega podjetja, naših hčerinskih družb, podružnic, dajalcev licence in dobaviteljev omejena v vseh primerih, ki jih dopušča zakon.

8. Drugi pogoji

Potrjujete in se strinjate, da v primeru, če se nahajate v takšnem pravnem območju drugih držav, kjer velja običajno, statutno, kodificirano ali drugačno pravo, kjer pravilo ali regulativni akt priznava dostop do te spletne strani ali katerega koli materiala kot neprimernega, nezakonitega ali dovoljenega izključno po odobritvi ali pridobitvi dovoljenja, ki jih niste pridobili, ali pa je ta Sporazum v celoti ali delno priznan kot neveljaven, nimate dostopa do te spletne strani ali katerega koli gradiva. Prav tako potrjujete in se strinjate, da se ta sporazum ureja in tolmači v skladu z zakonodajo Evropske unije, razen kolizijskega prava. Kot izjema za reševanje vseh zahtevkov ali terjatev, povezanih z uporabo, zlorabo ali nezmožnostjo uporabe tega spletnega mesta in katerega koli gradiva ali v zvezi s tem Sporazumom, se uporablja alternativni sistem reševanja potrošniških sporov Online (v skladu z Direktivo 2013/11 / ES, Uredbe ( EU) 524/2013) http://ec.europa.eu/odr.)

Potrjujete in se strinjate, da ta Sporazum predstavlja celosten sporazum med vami in našim podjetjem glede na svojo vsebino in izpodriva vse (brez izjeme) prej sklenjene pisne in ustne sporazume ter dogovore med vami in našim podjetjem, ki se nanašajo na katero koli vsebino tega sporazuma, da lahko ta sporazum v celoti ali delno spremeni le naša družba in tudi v primerih, ki so posebej navedeni v kateri koli določbi tega sporazuma in da je v zvezi s katerimi koli materiali, predstavljenimi na tej spletni strani ali preko nje, in pogoji, ki niso v skladu ali so v nasprotju z določbami tega sporazuma, ta sporazum prevlada.

Mi smo zelo pozorni glede vaše zasebnosti!

Za uporabo naše storitve potrebujemo od vas določene informacije. V tem splošnem pravilniku o zasebnosti lahko preberete, kako uporabljamo te podatke in katere pravne podlage, ter zaradi česa se takšna uporaba utemelji.

Ta Splošni pravilnik o zasebnosti (»Politika«) ureja obdelavo vaših osebnih podatkov s strani oseb, odgovornih za njihovo obdelavo v:

LIDERA d. o. o., s sedežem v:
Zaprta ulica, 3b
6310 Izola
Slovenija
TRR SI56 1010 0005 7553 781
BAKOSI2X
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Davčna številka: 97024961
Matična številka: 6271448000 (v nadaljnjem besedilu: LIDERA).

Ta Politika vsebuje seznam svojih pravic in obveznosti v zvezi z LIDERA in jih je mogoče pregledati ali posodobiti. Če želite še naprej uporabljati to spletno mesto, vam priporočamo, da natančno preberete to Politiko in Pogoje uporabe ter jih redno pregledujete.

Člen 1 - Splošne informacije

1.1. V skladu s tem Splošnim pravilnikom o zasebnosti je LIDERA v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Zakon o varstvu osebnih podatkov), ki je bil razglašen z odlokom predsednika z dne 23. julija 2004 št. 001-22-148 / 04 in z evropsko uredbo 2016/679 27. aprila 2016, v zvezi z varstvom osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu »splošna pravila o varstvu podatkov« ali »GDPR«) in katere koli posebne lokalne določbe v zvezi z urejanjem zaupnosti podatkov.

- Natančen opis domnevne kršitve (vključno s točnim naslovom spletne strani na tej spletni strani).

Člen 2 - Osebne podatki

2.1. Osebni podatki, ki si jih delite z nami:

- Kategorija 1: brez registracije: vaš naslov IP;

- Kategorija 2: pri registraciji na spletnem mestu pri ustvarjanju računa: vaš e-poštni naslov in geslo; in vse dodatne osebne podatke, ki ste jih prostovoljno navedli v svojem profilu;

- Kategorija 3: vaše ime, priimek, telefonska številka in naslov za izvedbo dostave; podatke za plačilo in izdajanje računov pri oddaji naročila;

- Kategorija 4: ko se naročite na naše e-novice: vaš e-poštni naslov;

- Kategorija 5: slike, ki jih shranite v račun;

- Kategorija 6: preko piškotkov: glej člen 8.

2.2. Lidera lahko zbira vaše osebne podatke na različne načine:

a. z uporabo piškotkov (glej spodaj);

b. med registracijo in uporabo spletne strani.

Člen 3 - Nameni obdelave

3.1. Splošni cilji:

LIDERA uporablja osebne podatke, ki smo jih prejeli od vas, za naslednje namene:

- Kategorija 1: vaš naslov IP za ohranjanje in izboljšanje delovanja te spletne strani in vključno z osebnimi podatki v anonimnih statističnih podatkih, iz katerih ni mogoče ugotoviti istovetnosti posameznikov ali družb z zakonskimi razlogi. To so legitimni interesi LIDERA za stalno izboljševanje spletnega mesta in opravljanje storitev. Z uporabo naslova IP se geografski podatki obdelujejo tudi preko Googla. Poleg tega si tudi zapomni vaše nastavitve, da bi lahko dali ustrezen nasvet.

- Kategorija 2: vaš e-poštni naslov in geslo (in vse dodatne osebne podatke, ki ste jih prostovoljno navedli v svojem profilu), da upravljate svoj račun na tej spletni strani;

- Kategorija 3: vaše ime, priimek in naslov za dostavo, plačilo in izdajanje računov za naročeno blago. Z vsakim naročilom imate možnost, da bodisi omogočite shranjevanje podatkov o plačilu ali ne. Ti so shranjeni kot dodatna storitev za vas.

- Kategorija 4: Vaš e-poštni naslov, da bi vam neposredno poslali tržne informacije, novice, posebne ponudbe in promocije, in pravno podlago, je jasna in usmerja svoje predhodno dovoljenje;

- Kategorija 5: slike, ki jih shranite v svojem računu, ali prenesete, če želite prejemati storitve tiskanja;

- Kategorija 6: piškotki, glej člen 8 za več informacij.

Niste dolžni posredovati vaših osebnih podatkov, vendar morate razumeti, da je zagotavljanje nekaterih storitev nemogoče, če ne posredujete takšnih osebnih podatkov ali ne dovolite obdelave takšnih osebnih podatkov.

3.2. Neposredno trženje:

Osebni podatki se bodo uporabljali tudi za namene neposrednega trženja, če ste dali svoje soglasje.

Če ste že bili vključeni v naš e-poštni seznam za prejemanje trženjskih materialov v elektronski obliki, lahko LIDERA uporablja vaše osebne podatke za pošiljanje neposrednih podatkov o trženju v zvezi z LIDERA in njenimi storitvami.

To privolitev je mogoče kadarkoli umakniti brez razloga in brezplačno, na primer s klikom na povezavo za zavrnitev, ki je na voljo v nižjem delu vsakega e-sporočila ali v vašem profilu. Lahko se tudi obrnete na nas preko kontaktnega obrazca na našem spletnem mestu https://slovenia.vizitka.com/contact.html ali s pisanjem na naslednji naslov:

LIDERA d. o. o., s sedežem v:
Zaprta ulica, 3b
6310 Izola
Slovenija

3.3. Prenos podatkov tretjim osebam:

LIDERA nikoli ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretjim osebam brez vašega soglasja, z izjemo družb, ki so neposredno ali posredno povezane z LIDERO za izvedbo zahtevanih storitev (na primer dostava naročenega blaga ali dostava elektronskih sporočil in sporočil SMS).

LIDERA si bo prizadevala, da vas vnaprej obvesti o razkritju vaših osebnih podatkov zgoraj omenjenim tretjim osebam. Vendar pa morate tudi razumeti, da to ni vedno tehnično ali poslovno mogoče pod vsemi pogoji.

LIDERA ne bo prodajala, prenašala ali distribuirala vaših osebnih podatkov tretjim osebam, razen kot je opisano zgoraj, ali z vašim predhodnim soglasjem ali na zakonito zahtevo zaprošene strani.

3.4. Zakonske zahteve:

V izjemnih primerih se lahko zgodi, da mora LIDERA razkriti vaše osebne podatke v skladu z odredbo sodišča ali za skladnost z drugimi zakoni ali predpisi. LIDERA si bo prizadevala, da vas o tem obvesti vnaprej, razen če je to predmet pravnih omejitev.

Člen 4 - Čas obdelave

Shranimo in obdelujemo osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev ciljev obdelave, odvisno od pogodbenega razmerja med vami in LIDERO.

- Kategorija 1: brez registracije: vaš naslov IP za čas vašega obiska na spletnem mestu.

- Kategorija 2: vaš e-poštni naslov in geslo (in morebitne dodatne osebne podatke, ki ste jih prostovoljno posredovali v vašem profilu) bodo shranjeni za čas trajanja povezave z LIDERO.

- Kategorija 3: po oddaji naročila se vaše ime, priimek in naslov shranijo v času trajanja razmerja z LIDERO.

- Kategorija 4: vaš e-poštni naslov bo shranjen za čas trajanja povezave z LIDERO.

- Kategorija 5: vse slike, naložene z vašim računom, bodo shranjene 12 mesecev. Če je nameščen nov (novo naročilo), bodo slike shranjene še 12 mesecev. Člen 4 - Čas obdelave. Če so bile slike prenesene in niso bile uporabljene za naročilo, bodo shranjene en mesec.

- Kategorija 6: piškotki, glej člen 8.

5. člen - Vaše pravice

5.1. Pravica dostopa in preverjanja:

Imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov kadarkoli brezplačno in tudi za pridobitev informacij o uporabi svojih osebnih podatkov s strani LIDERE.

5.2. Pravica do popravka, izbrisa in omejitve:

Lahko prenesete vaše osebne podatke na LIDERA ali pa tega ne boste storili. Poleg tega imate pravico zahtevati, da kadarkoli spremenimo, dopolnimo ali izbrišemo vaše osebne podatke. Potrjujete, da zagotavljanje določenih storitev in dobava izdelkov ne bo mogoče, če zavrnete prenos osebnih podatkov ali zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke.

Zahtevate lahko tudi omejitev pri obdelavi vaših osebnih podatkov.

5.3. Pravica do ugovora:

Imate tudi pravico nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov iz razumnih in upravičenih razlogov.

Poleg tega imate vedno pravico nasprotovati uporabi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V tem primeru vam ni potrebno navesti razloga.

5.4. Pravica do prostega prenosa podatkov:

Imate pravico do prejemanja osebnih podatkov, ki jih LIDERA obdeluje v strukturirani, standardni in strojno berljivi obliki in / ali da vaše osebne podatke prenesejo na druge obdelovalce podatkov (data processor).

5.5. Pravica do preklica soglasja:

Ker obdelava temelji na predhodnem soglasju, imate pravico, da to soglasje kadar koli prekličete.

5.6. Uresničevanje vaših pravic:

Lahko uporabite svoje pravice, da se obrnete na nas ali preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani https://slovenia.vizitka.com/contact.html ali preko pošte (če se lahko identificirate kot stranka):

LIDERA d. o. o., s sedežem v:
Zaprta ulica, 3b
6310 Izola
Slovenija

5.7. Pravica do vložitve pritožb:

Imate pravico vložiti pritožbo s pomočjo

Informacijski pooblaščenec
Republike Slovenije
Žaloska 59
SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 230 97 30

Fax: + 386 1 230 97 78
E-naslov: gp.ip@ip-rs.si
DPO kontakt: dpo@ip-rs.si

Zahteva za odškodnino na civilnih sodiščih je še vedno mogoča, če ste bili oškodovani zaradi obdelave osebnih podatkov.

Člen 6 - Varnost in zasebnost

6.1. Razvili smo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, da preprečimo uničenje, izgubo, ponarejanje, spreminjanje, nepooblaščen dostop ali posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam po pomoti in preprečimo kakršno koli drugo nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.

6.2. V nobenem primeru ne bo podjetje LIDERA odgovorno za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki je posledica nepravilne ali nezakonite uporabe osebnih podatkov s strani tretje osebe. Vi jamčite, da ste zakonito pridobili dovoljenje od ljudi, ki so vključene na slikah, ki ste jih poslali ali prenesli. Če tudi imajo slike avtorske ali katere koli druge pravice, jamčite da imate te pravice v svoji lasti in da jih lahko uporabite. Ali lahko v celoti nadomestite in povrnete LIDERI vse zahtevke tretje stranke proti LIDERE zaradi nezakonite obdelave osebnih podatkov te tretje osebe?

6.3. Kadar koli morate upoštevati varnostna pravila, na primer tako, da preprečite nepooblaščen dostop do vaše prijave in gesla. Zato ste izključno odgovorni za uporabo spletne strani iz vašega računalnika, vašega IP-naslova in vaše identitete ter za njihovo zasebnost.

Člen 7 - Dostop tretjih oseb

7.1. Da bi lahko obdelali vaše osebne podatke, svojim zaposlenim zagotavljamo dostop do vaših osebnih podatkov, kolikor je to potrebno za eno od opisanih obdelav.

7.2. Zagotavljamo podobno raven zaščite s sklenitvijo pogodbenih obveznosti, ki so podobne temu pravilniku o zasebnosti, ki velja za zaposlene in imenovane osebe.

7.3. Da bi zagotovili optimalno storitev, ima naš oddelek za pomoč strankam dostop do vašega računa samo v okviru naše storitve za vas.

Člen 8 - Piškotki

8.1. Kaj so piškotki?

»Piškotki« so majhne datoteke, ki jih je poslal naš strežnik in je na trdem disku vašega računalnika. Podatke, shranjene v teh piškotkih, lahko preberemo le v času važega obiska vašega spletnega mesta.

8.2. Zakaj uporabljamo piškotke?

Naša spletna stran uporablja piškotke in podobne tehnologije, da vas loči od drugih uporabnikov našega spletnega mesta. To vam pomaga ponuditi najboljši uporabniški vmesnik, na primer samodejno izpolnjevanje določenih informacij, ne da bi vas prosili, da to storite vsakič, ko obiščete našo spletno stran, in nam tudi omogoča, da jo optimiziramo. Poleg tega s pomočjo piškotkov pri prijavi na druge strani našega spletnega mesta shranimo pooblastilo na spletnem mestu.

Zaradi nedavnih zakonodajnih sprememb morajo vse spletne strani, ciljane na določene dele Evropske unije, zaprositi za dovoljenje za uporabo ali shranjevanje piškotkov in podobnih tehnologij v računalnikih ali na mobilnih napravah. Ta razdelek pravilnika o piškotkih vam daje jasne in popolne informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, in o namenu njihove uporabe.

8.3. Vrste piškotkov

Čeprav obstajajo različne vrste piškotkov, ki se razlikujejo glede na funkcionalnost, izvor ali čas shranjevanja, zakon v bistvu razlikuje med funkcionalnimi ali tehnično potrebnimi piškotki na eni strani in vsemi drugimi piškotki na drugi strani.

Naša spletna stran uporablja samo naslednje piškotke:

Funkcionalni piškotki

Piškotki za prepoznavanje »Zapomni si me«. Identificiranje uporabnika po prijavi.

Uporabniški piškotki

»Lifestyle Identifier«. Shranjevanje dejanj uporabnika na spletnem mestu.

Prilagajanje uporabniškega vmesnika s pomočjo piškotkov. Uporabljajo se za shranjevanje uporabniških nastavitev.

Piškotki za sledenje Google Analytics. Uporabljajo se za zapisovanje obnašanja obiskovalcev.

Nefunkcionalne piškotki

Vtičniki družabnih piškotkov. Uporabljajo se za nudenje modulov socialnega mreženja na spletnem mestu, na primer Facebook, Google+ ali pošiljanje sporočil prek Twitterja.

Za piškotke, ki jih dajejo tretje osebe (vključno z Google Analytics, Google Plus, Google Zemljevidi, Google Adwords, Bing Search Marketing, Facebook), se nanašamo na politiko teh oseb na ustreznih spletnih straneh. Upoštevajte: nimamo vpliva na vsebino teh pravilnikov ali na vsebino piškotkov teh tretjih oseb.

8.4. Vaše soglasje

Ko ste prvič obiskali naše spletno mesto, smo vas prosili, da sprejmete uporabo piškotkov. Nastavitve piškotkov za našo spletno stran lahko kadarkoli spremenite z uporabo nastavitev brskalnika, s čimer se umakne soglasje.

Ko prvič uporabljate spletno stran, lahko odločite, da ne boste se strinjali z uporabo piškotek in zapuščate našo spletno stran. Če še naprej uporabljate našo spletno stran, sprejemate uporabo piškotkov, na kar vas bo opozorilo pop-up okno na dnu našega spletnega mesta.

Onemogočitev piškotka v brskalniku lahko pomeni, da ne boste mogli uporabljati določenih funkcij spletne strani.

Če imate dodatna vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnega obrazca na našem spletnem mestu: https://slovenia.vizitka.com/contact.html ali pa na naslov:

LIDERA d. o. o., s sedežem v:
Zaprta ulica, 3b
6310 Izola
Slovenija

Dodatne informacije o piškotkih najdete tudi na: http://www.allaboutcookies.org/.

Za več informacij o spletnem vedenjskem oglaševanju in zasebnosti na spletu obiščite: http://www.youronlinechoices.eu/.

9. Člen - Veljavna zakonodaja in pristojno sodišče

Ta splošni pravilnik o zasebnosti ureja, se izvaja v skladu z zakoni Republike Slovenije.

Sodišča, ki so pristojna za družbo, odgovorno za obdelavo osebnih podatkov, so izključno pristojna za vse spore, ki bi lahko nastali zaradi razlage ali izvajanja te Splošne politike zasebnosti.

V primeru kakršnega koli nasprotja med to politiko v angleški in slovenski različici bo imela slovenska različica prednost.

Garancijo kakovosti tiskovin

Spletna stran Vizitka.com naročniku zagotavlja kakovost vseh izvodov končnega izdelka. Garancijski rok je sedem koledarskih dni od datuma prejema blaga.

V primeru ugotovitve tovarniške napake v prejetih izvodih naročila v garancijskem roku ima stranka pravico do pisne pritožbe o kakovosti teh izvodov z obvezno navedbo datuma in zaporedno številko naročila, datuma sestave naročila, količino naklade, stroške nekakovostnih izvodov, osnove za reklamacijo in prav tako zagotoviti kakovostne fotografije tovarniških napak. Vizitka.com ima pravico zahtevati, da stranka pošlje nazaj posamezne izvode ali celotno naročilo. Če se tovarniške napake potrdijo s strani Vizitka.com, Vizitka.com stranki kompenzira stroške pošiljanja in prav tako na lastne stroške ponovno natisne izdelke ter jih na lastne stroške ponovno pošlje naročniku.

Stranka pošlje Zahtevek prek kontaktnega obrazca s prilogo slikovnih datotek, ki potrjujejo napako.

Po izteku garancijskega roka ne sprejemamo več nobenih reklamacij.

Mnenja

Vsak uporabnik, ki je plačal naročilo, lahko objavi svoje mnenje o kakovosti izdelkov ali storitev Vizitka.com in prav tako priporočila za uporabo tega vira ali opozorila. Tovrstne povratne informacije objavimo prek posebnega vmesnika.

Z nalagannjem fotografij / slik poleg pregleda, se strinjate, nalog in se strinjate, da ste lastnik avtorskih pravic od fotografij / slik in soglasje za uporabo Vizitka.com naloženih fotografij / slik na vaši spletni strani, trženjskih gradiv in publikacij ( objavljeni na spletu in brez povezave), pa tudi na kak drug način po presoji Vizitke.com. Podelite neizključno Vizitka.com deluje po vsem svetu, nepreklicno, brezpogojno in večno pravico in dovoljenje za uporabo, reprodukcijo, prikaz, kopirati, distribuirati, dovoljenje, prevoz in postavitev fotografij / slik na noben način Vizitka.com presoji. Prenos slike / slike, obraz, nalaganje fotografij (in) prevzame polno pravno in moralno odgovornost za vse zahtevke pravne narave s strani tretjih oseb (vključno z lastniki nastanitvenih objektov, vendar ne omejeno na), v zvezi z objavo in uporabo Vizitka aplikacije .com teh fotografij / slik. Vizitka.com ne nosi nobene odgovornosti in obveznosti glede objavljenih fotografij. Posameznik, ki je dodal fotografijo, zagotavlja, da slike ne vsebujejo virusov, trojancev ali datotek, okuženih z virusi in ne vsebujejo pornografske, nezakonite, opolzke, žaljive, ali neprimerne vsebine in ne kršijo pravice tretjih oseb (desno pravice intelektualne lastnine, avtorske pravice ali pravica do zasebnosti). Vsaka fotografija / slika, ki ne izpolnjuje navedenih meril, ne bo objavljena in / ali se lahko odstrani z Vizitka.com kadarkoli in brez predhodnega obvestila.