Kako izpolniti diplome, priznanja, pohvalne liste: pravila in primeri.

Kako izpolniti priznanja, spričevala, pohvalne liste?

Besedilo diplome

Podelitev pohvalnih listov, priznanj in drugih zahvalnih dokumentov se je že zdavnaj uveljavila kot dobra tradicija v svetu. In ne zaman, ker to predstavlja jasen dokaz, ki potrjuje uspeh in dosežke njenega prejemnika. Praviloma se priznanja podeljuje v prazničnem vzdušju, zato mora biti tudi njihov izgled ustrezno soliden in dostojen, da ustreza obliki dogodka. Posebno pozornost je treba nameniti mestu besedila na zahvalnim listu in njegovi semantični vsebini.

Pravila izpolnjevanja pohvalnih listov

Ob izpolnjevanju pohvalnih listov moramo upoštevati splošno sprejeta pravila:

1. Če je dogodek načrtovan v uradnem formatu, se uporabi uraden slog besedila. Uporabljena pisava mora biti dovolj velika in mora biti kontrastna glede na ozadje (podlago) pohvalnega lista. Če boste vnesli podatke z roko - rokopis mora biti lep, berljiv in ne sme presegati robov. Papir za pohvalo mora biti dobre kakovosti.

2. Praviloma se na samem vrhu dokumenta prikaže državne simbole ali logotip podjetja.

3. Pod naslovom samega dokumenta (napis »Priznanje«, »Pohvala« itd., ki je najpogosteje že na obrazcu) se navede polno ime organizacije, v imenu katere se dodeli nagrada brez uporabe okrajšav in kratic.

4. Nato sledi informacija o prejemniku: priimek, ime, delovno mesto v imenovalniku. Nato sledi besedilo podelitve: razlog (prispevek k delu, posebni dosežki, akademski uspehi) in dogodek, na katerega se časovno nanaša (obletnica podjetja, občinski praznik). Če gre za tekmovanje, se navede dosežen rezultat. Če pa gre za denarno nagrado - se vpiše znesek premije.

5. Pod glavnim besedilom so navedeni ime, priimek in podpis osebe, ki podeljuje priznanje (ponavadi to je vodja organizacije), ter žig in datum (dan in leto v številkah, mesec - z besedami).

Upoštevajte, da bo po ročnem vnašanju besedila ali štempljanju z žigom potrebno počakati, da se črnilo posuši, sicer se črnilo lahko razmaže, zlasti na sijajnem papirju. Za take primere je bolje naročiti nekaj več listov, kot je načrtovano.

Kako izpolniti priznanja, spričevala, pohvalne liste?

Vrste priznanj in pohval in primeri besedilih zapisov

Zahvale zaposlenim

Da bi ustrezno poudarili zasluge in individualne odlike posameznega zaposlenega, se mora pri pripravi besedila zahvale zaposlenemu posvetiti ustrezni personalizaciji. Odlična rešitev bo vodenje podelitve nagrad v določenih nominacijah, besedilni vzorci za vsako od njih pa bodo olajšali nalogo.

Primeri nominaciji:

- »Stabilnost, preizkušena s časom« Vročamo: za predanost podjetju, za leta brezhibnega dela, za N let poštenega dela za dobro podjetja.

- »Najboljši od najboljših« Vročamo: za izjemne strokovne kvalitete, za vzorno opravljanje dolžnosti, za skrbnost in odgovornost.

- »Finančni Oscar« Nagrajujemo: za prispevek na področju razvoja prodaje, za povečanje števila pridobljenih strank, za doseganje visokih finančnih kazalnikov.

- »Mister genialnost« Nagrajujemo: za spretno uporabo znanja, za učinkovitost in iznajdljivost, za izvirno mišljenje.

- »Moč besede« Nagrajujemo: za učinkovito vzpostavitev partnerskih odnosov, za dolgoletno plodovito sodelovanje s partnerji, za uspešno pogajanje s pomembnimi strankami.

- »Osvojeno obzorje« Nagrajujemo: za uspešno izvedbo projekta, za največje število opravljenih nalog, za rekordno rast prodaj / transakcij / proizvodnje.

Nominacije za zaposlene so lahko tudi komične, če to predvideva format dogodka, na primer »Pisarniški psihoterapevt«, »Šef za žurko«, »Glavni ženskar«, »Gospodar ujetih rokov«, »Storoka stonoga«. Šaljive pohvale se pogosto podeljujejo na poslovnih zabavah, porokah in družinskih praznikih. Besedilo teh je lahko smešno ali ganljivo, oblikovanje pa - pestro ali namerno uradno ali stilizirano »starinsko« - vse je odvisno od vaše domišljije.

Zahvale učiteljem

Naravno je, da se želimo zahvaliti tistim, ki vas veliko let pripravljajo na odraslo življenje, vas učijo razmišljati in delati samostojno, to je naravna želja študentov, izraziti hvaležnost svojim učiteljem. Zahvale učiteljem lahko vročajo tako učenci kot tudi njihovi starši ter vodstvo izobraževalne ustanove. Primeri besedil zahvalnih listov vam bodo pomagali pri soočanju s to nalogo.

Zahvala se podeljuje:

- Za edinstven učiteljski talent, pravo strokovnost, prefinjen občutek, razumevanje in dolgoletno delo. Od srca vam želimo veliko zdravja, energije, blagostanja in sreče v vsem.

-Za uspešnost v organizaciji izobraževalnega procesa, za ogromen prispevek k pripravi študentov, za razvoj visokih intelektualnih, kulturnih, moralnih standardov in razvoju kakovostne izobraževalne in metodološke literature.

- Za ogromen prispevek k razvoju zdravja in krepitvi fizične priprave mlajše generacije, za dosežke v oblikovanju zdravega načina življenja. (učitelj športne vzgoje)

Zahvale učencem

Enako velja za hvaležnost učiteljev študentom, učencem in njihovim staršem. Včasih je težko najti besede, s katerimi lahko pohvalite, poudarite zasluge, vzbudite zaupanje v prihodnji uspeh. Spodaj je nekaj primerov besedil za pohvalne liste za študente, diplomante in učence.

- Za odličen učni uspeh, aktivno sodelovanje v šolskih dejavnostih, za prizadevnost, pozornost, vztrajnost pri doseganju zadanih ciljev.

- Za odgovoren odnos do učenja, za sposobnost dela v skupini, za odprtost, prijaznost, za empatičen odnos do drugih.

- Za sodelovanje na šolskih prireditvah, za odločenost, optimizem, za željo do zmage in za sposobnost najti pravo rešitev.

Potrdila o udeležbi in dosežkih

Posebno mesto zasedajo zahvale in potrdila, ki se podeljujejo za različne dosežke - zmage v natečajih, športnih tekmovanjih, šolskih olimpijadah. Primeri besedil potrdi, priznanj za udeležbo na takih dogodkih:

- Za 1. mesto na olimpijadi v programiranju v okviru "tedna informatike". Za ustvarjalni pristop k reševanju nalog in erudicijo.

- Za sodelovanje na natečaju »Pesčene sanje«, za ustvarjalne ideje in profesionalni pristop.

Kako izpolnite diplome, spričevala in pohvale

Diploma je dokument, ki izkazuje zaključeno izobraževanje, poleg tega se jih podeljuje tudi za zmago na tekmovanjih, za priznanje posebnih zaslug. Besedilo diplome, spričevala, navaja ime tekmovanja, podatke o dosežkih študenta, čas, kraj prireditve in podpise članov žirije. Potrdila, certifikati se izpolnijo v skladu z njihovim namenom. Obstajajo darilni certifikati ali tisti, ki potrjujejo pravico do posebnih ugodnosti, storitev ali dokazil o usposobljenosti.

Pri pisanju zahvale,sporočite, kdo je pobudnik, komu zahvaljuje in za kaj.Lahko je naslovljena na določeno osebo ali organizacijo kot celoto. Razlog za podelitev zahvale je lahko hvaležnost zaposlenemu za njegove strokovne dosežke, partnerjem - za plodovito sodelovanje, učiteljem in vzgojiteljem - zahvala od študentov, učencev in njihovih staršev, zdravnikom - od pacientov itd.

Deliti se:

Priporočamo izdelki